Melett Product Bulletin 446 — August 2017

Citroen 1.9D TD04L — Core Assembly, BMW 2.0D KP35 — Core Assembly, BMW 2.0D KP35 — Bearing Housing, BMW 2.0D KP35 — Shaft & Wheel, BMW 2.0D KP35 — Compressor Wheel